INSCRIPCIONS

MARATÓ : INSCRIPCIÓLLISTA D’INSCRITS

10 KM : I NSCRIPCIÓ –  LLISTA D’INSCRITS

  5 kM : INSCRIPCIÓ –  LLISTA D’INSCRITS

 

MARATÓ:

  • Del 18/12/2023 al 29/02/2024 : Amb xip propi : 25 € – Sense xip propi : 27 € 
  • Del 01/03/2024 al 30/04/2024 : Amb xip propi : 30 € – Sense xip propi : 32 € 
  • Del 01/05/2024 al 30/09/2024 : Amb xip propi : 40 € – Sense xip propi : 42 €   
  • Del 01/10/2024 al 22/10/2024 : Amb xip propi : 50 € – Sense xip propi : 52 €  

A aquests preus s’han d’afegir 5€ en cas de no estar federat, en concepte d’assegurança.

5 km i 10 km

  • Del 18/12/2023 al 29/02/2024 : Amb xip propi : 12 € – Sense xip propi : 14 €  
  • Del 01/03/2024 al 30/04/2024 : Amb xip propi : 15 € – Sense xip propi : 17 € 
  • Del 01/05/2024 al 30/09/2024 : Amb xip propi : 18 € – Sense xip propi : 20 €   
  • Del 01/10/2024 al 22/10/2024 : Amb xip propi : 20 € – Sense xip propi : 22 €  

A aquests preus s’han d’afegir 5€ en cas de no estar federat, en concepte d’assegurança.

Aquest exemple fa referència. al primer període d’inscripció En els següents períodes, la quantitat inicial serà la detallada en els altres.

La inscripció s’ha de formalitzar en línia exclusivament a la web de : www.Iter5.cat .

Les inscripcions es tancaran quan s’arribi al nombre màxim de corredors.

Inscripció de persones amb discapacitat

Tots els atletes amb discapacitat, que puguin englobar-se en alguna de les 4 categories adaptades, es beneficiarien d’un 50 % de bonificació en la inscripció, tenint en compte els trams i les dates que s’han indicat abans.

Cada atleta cec o deficient visual B2 que ho requereixi et dret a l’acompanyament d’un/a guia, la inscripció del qual serà 100 % gratuïta. Únicament hi pot haver una guia per cada atleta amb discapacitat visual.

ITER5 és l’únic distribuïdor oficial en línia autoritzat per a fer les inscripcions a la prova , per la qual cosa en cap cas es recomana la inscripció ni l’adquisició de dorsals a través de plataformes diferents.

L’organització no és responsable de la fiabilitat, veracitat i/o idoneïtat de les inscripcions que es facin a través de tercers, ni assumeix cap obligació pel que fa a la disponibilitat de places, estoc i/o preu.

No es garanteix el reconeixement de cap dret relatiu a la garantia, el desistiment, els canvis i/o qualssevol altres reconeguts als inscrits si els productes no són els oficials o no s’han obtingut a través del web www.iter5.cat

L’organització de la Marató de Lleida no retornarà l’import de la inscripció per motius de lesió i/o infermetat anterior, posterior o durant, ni per qualsevol motiu aliè a la mateixa. En cap cas es podrà guardar la inscripció per a edicions futures.

Amb la finalitat de mantenir informa els potencials corredors, l’organització informarà del moment en què es posa a la venda els últims 1.000 dorsals.

Les úniques dades que l’organització tindran en compte a l’hora de fer les classificacions de qualsevol categoria seran les que el corredor aporti a la fitxa d’inscripció.

Les sol·licituds fetes abans del 30/08 tenen garantida la talla que s’hagi triat. A partir de l’1/9 l’elecció de talles dependrà de l’estoc disponible. L’estoc i la informació de les talles s’indica en el moment de la inscripció. 

Les talles seran unisex. XS – S – M – L – XL – XXL

A l’hora d’evitar errors, així com la duplicitat d’inscripcions, es cancel·larà la inscripció duplicada per qualsevol motiu farà la devolució de la inscripció anterior aplicant el cost de 5 euros en concepte de “Despeses de gestió per duplicat” .

Tots els participants inscrits estaran coberts per una pòlissa d’assegurances (responsabilitat civil i accidents), tal com ho marca el Reial decret 1428/2003 de 21 de novembre sobre proves esportives a la via pública, concertada per l’organització i FCA, que cobrirà els accidents que es produeixen com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova, i mai com a derivació d’una patologia, lesió, imprudència, negligència i/o incompliment del reglament.

Les inscripcions es tancaran quan s’arribi al nombre màxim de corredors.       

 

Loading