Política de Privacitat

 

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

De conformitat amb la normativa aplicable i, en especial, amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, general de protecció. . . . de dades, l’informem que les seves dades personals incloses a la inscripció seran incorporades al fitxer habilitat per aquest esdeveniment, titularitat de l’Associació Esportiva Marató Lleida, amb la finalitat (obligatòria) de “Gestionar la inscripció” de la Marató de Lleida. . 2022. Les vostres dades seran tractades per l’Associació Esportiva Marató Lleida, com “encarregat del tractament” per a la gestió pròpia de l’entitat en aquest esdeveniment esportiu i sempre sota els directors del responsable de l’arxiu: Associació Esportiva Marató Lleida. .

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos a: info@maratolleida.org 

 

Loading