Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

De conformitat amb la normativa aplicable i, en especial, amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, general de protecció. . . de dades, l’informem que les seves dades personals incloses a la inscripció seran incorporades al fitxer habilitat per aquest esdeveniment, titularitat de l’Associació Esportiva Marató Lleida, amb la finalitat (obligatòria) de “Gestionar la inscripció” de la Marató de Lleida. 2022. Les vostres dades seran tractades per l’Associació Esportiva Marató Lleida, com “encarregat del tractament” per a la gestió pròpia de l’entitat en aquest esdeveniment esportiu i sempre sota els directors del responsable de l’arxiu: Associació Esportiva Marató Lleida .

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos a: info@maratolleida.org 

 86 total views,  2 views today